Jakten på vatten

Turligt nog så finns en inte alltför gammal, grävd brunn på tomten. Utöver friskvatten i framtiden, så behövs det även vatten till själva bygget både till högtryckstvätt och cementblandaren. Brunnen saknar dock både lock, pump och slang så det krävs lite handpåläggning.

Även om det verkar finnas en del vatten i brunnen så är det ingen garanti för att den går att använda på sikt. Tillrinningen kan vara för liten så att den inte fylls på tillräckligt snabbt för att räcka till hushållsbehov (ca 200liter per person och dag). Det kan även surna och växa bakterier på väggarna som gör vattnet otjänligt. Men till att blanda cement och vattna blommorna duger det gott.

Nu har vi lyckats få igång en gammal pump och vattnet ser förvånansvärt klart ut efter en tids pumpande. Efter en enklare renovering med rengöring och ny sand i botten så kanske den duger även för hushållsbruk.